Jak rozwijać mowę dziecka?

WSKAZÓWKI

JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA?

 

Mowa kształtuje się według określonych faz rozwojowych w pierwszych latach życia. Nie można oczekiwać od małego dziecka, by w jego mowie pojawiły się wszystkie głoski jednocześnie.

  • Rodzicu, jesteś pierwszym wzorcem do naśladowania mowy dla dziecka. Podtrzymuj naturalną skłonność do mówienia swojego dziecka. Bądź cierpliwym słuchaczem i niewyczerpanym źródłem informacji.
  • Mów do dziecka powoli i wyraźnie jak najczęściej. Wykorzystuj każdą sytuację do tego celu (spacery, czynności codzienne, zabawy).
  • Bądź dla swojego dziecka źródłem prawidłowych wzorców wypowiedzi. Nie mów pieszczotliwie i nie wyręczaj dziecka w mówieniu, bo to zaburza rozwój artykulacji.
  • Dobry słuch jest warunkiem prawidłowego rozwoju mowy. Obserwuj reakcje słuchowe dziecka na dochodzące dźwięki. Przy jakichkolwiek wątpliwościach zgłoś się z dzieckiem na badanie słuchu.
  • Dla rozwoju mowy istotny jest sprawnie działający narząd artykulacyjny. Nieprawidłowości ssania, połykania, żucia zwykle poprzedzają zaburzenia mowy.
  • Mowa rozwija się przy prawidłowo przebiegającym rozwoju ruchowym, właściwie kształtującej się sprawności manualnej i poczuciu rytmu. Dzieci, które zaczęły chodzić później niż rówieśnicy, mogą również później zacząć mówić.
  • Kontakt z rówieśnikami mobilizuje do mówienia i stwarza sytuacje aktywizujące spontaniczną mowę dziecka.
  • Obserwuj jak mówi twoje dziecko w porównaniu z rówieśnikami. Słuchaj sugestii nauczycieli przedszkola. Wobec jakichkolwiek niepokojów skorzystaj z pomocy logopedy.

 

 

LOGOPEDA DYPLOMOWANY

mgr Beata Kukawka