Ramowy rozkład dnia

bb.gif [277x225]


 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH
PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN


6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8:00 - 8:15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 9:45 Realiazacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
9:45 - 10:15 Zabawy dowolne w sali.
10:15 - 11:15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe w sali.
11:15 - 11:30  Przygotowanie do obiadu.
11:30 - 12:00 Obiad.
12:00 - 14:00 Leżakowanie.
14:00 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorka.
14:30 - 14:45 Podwieczorek.
14:45 - 16:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.


 

bb.gif [277x225]

  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH
PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN


6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8:00 - 8:20 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.
8:20 - 8:30
Przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 9:15 Czynności higieniczne.
9:15 - 9:45
Realiazacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:45 - 11:20 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali ćwiczenia gimnastyczne.
11:20 - 11:30 Przygotowanie do obiadu.
11:30 - 12:00 Obiad.
12:00 - 12:15 Ćwiczenia relaksacyjne, biblioterapia.
12:15 - 12:45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów książek).
12:45 - 13:45 Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:45 - 14:00
Przygotowanie do podwieczorku.
14:00 - 14:15

Podwieczorek.

14:15 - 15:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci
o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy z nauczycielem, muzykoterapia.

15:00 - 16:00

Rozchodzenie się dzieci.