O przedszkolu

002_2.jpg [300x216]

stare_przedszkole_7__kopia.jpg [300x210]

Państwowe Przedszkole w Mirosławcu rozpoczęło działalność dydaktyczno - wychowawczą w 1949 roku przy ul. Zamkowej w adoptowanym na ten cel budynku mieszkalnym. W  takiej postaci przedszkole funkcjonowało do 1982 roku. Pierwszym dyrektorem była pani Maryla Kiżuk.

Ze względu na trudne warunki lokalowe i wyż demograficzny społeczność lokalna podjęła w 1980 roku inicjatywę wybudowania nowego przedszkola. Wielkie zasługi dla realizacji tego przedsięwzięcia miała pani mgr Janina Borowiec  - dyrektor w latach 1980 - 2000.

W 1990 roku w wyniku przekształceń administracyjnych przedszkole przejął Samorząd Gminy i Miasta Mirosławiec jako zadanie własne, zmieniając nazwę na Samorządowe Przedszkole.

stare_przedszkole_8.jpg [300x161]

W 2009 roku przeprowadzono termomodernizację budynku przedszkola, w związku z tym placówka zmieniła swój wygląd. Dzieci od 1 września 2009 roku rozpoczęły edukację w "nowym przedszkolu".

przedszkole_16__kopia.jpg [300x225]

Witaliśmy się przed ślicznym, o bajkowym charakterze budynkiem przedszkola, którego kolorystyka i otoczenie oczarowują zarówno dzieci jak i rodziców. Baśniowego charakteru dodaje wesoły plac zabaw, wyposażony w ulubione przez dzieci huśtawki, piaskownice, teatrzyk, gdzie mogą w czasie zabaw realizować swoje fantazje.

W przedszkolu na parterze i piętrze jest pięć sal dydaktycznych dla dzieci, dostosowane do różnych grup wiekowych. Sale są słoneczne, urządzone w przyjemnych barwach, a ich funkcjonalność sprawia, że dzieci czują się tutaj jak w domu.
Szatnia przedszkola jest wyposażona w indywidualne szafki, w których każde dziecko ma swoje miejsce (oznaczone imieniem i nazwiskiem). Jest też tablica z aktualnymi informacjami.

dsc07668__kopia.jpg [300x237]

Obecnie dyrektorem Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu jest pani mgr Halina Rogowska. Zapewnia Waszym pociechom opiekę w godzinach od 6:30 do 16:00. Zabawę i naukę w małych grupach (do 25 osób) zapewnia personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Praca wychowawczo - dydaktyczna nauczycieli i organizowane zajęcia dodatkowe są wysoko oceniane przez społeczność lokalną. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, wspieramy aktywnie rozwój swoich wychowanków, organizując zajęcia dodatkowe: rytmika, religia, kółko plastyczne, zajęcia logopedyczne.

dsc07664__kopia.jpg [300x300]

Rodzice chętnie angażują się w życie przedszkola, są aktywni w pozyskiwaniu środków na rzecz wychowanków oraz biorą czynny udział w życiu artystycznym np. przedstawieniach teatralnych dzieci, organizują Bale Charytatywne, z których dochód przeznaczają na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci. W 2011 roku odbył się już IX Bal Charytatywny.

dsc07673__kopia.jpg [300x238]


Przedszkole posiada własną kuchnię wyposażoną według wymagań sanepidu i systemu HACCP. Wszystkie pyszne posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek są przygotowywane z niezwykłą dbałością.

Początek roku szkolnego 2012/2013 był miłą niespodzianką dla przedszkolaków ze "Słoneczka". Przez okres wakacji przeprowadzono prace remontowe polegające na adaptacji pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia dydaktyczne, szatniowe i archiwum zakładowe wraz z modernizacją podłóg w salach dydaktycznych. Dokonano również modernizacji kotłowni C.O. oraz sieci cieplnej wody użytkowej.

Największą niespodzianką były jednak sale dydaktyczne, w których położono nowe, barwne podłogi, które umilają naszym wychowankom pobyt w przedszkolu..

Prace remontowe prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PARTNER z Trzcianki oraz Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane HYDROLOG z Wałcza.

W celu doposażenia sal dydaktycznych, we wrześniu 2012 roku dla każdej grupy zakupiono zabawki (wózki, lalki, klocki, różnego rodzaju pojazdy tj. koparki, śmieciarki, betoniarki oraz pomoce edukacyjne).

Nadzór Pedagogiczny nad Samorządowym Przedszkolem "Słoneczko" pełni Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Delegatura w Wałczu. Organem prowadzącym Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

dsc09056.jpg [640x480]