Programy

 

Przedszkolny Wykaz Programów Nauczania
dopuszczony do użytku szkolnego
                  przez Dyrektora Samorządowego Przedszkola ,,Słoneczko”
   w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
na rok szkolny 2017/2018

Nazwa Programu

Autor Programu

Numer i data zatwierdzenia

1.Program wychowawczy  ,,Pomóżmy dzieciom, aby każde z nich stało się tym, kim stać się może”

Grażyna Koźbiał

1/2014

2.Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa, ,,Bezpieczne dzieci”

Małgorzata Żygowska

2/2017

3.,, Nasze Przedszkole”

Wydawnictwo MAC
Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

3/2017

4,,Nasza Boża Rodzina”  gr.I

   ,,Spotkania dzieci Bożych” gr.II

    ,,Kocham dobrego Boga -gr.III,V

  ,,Jesteśmy dziećmi Boga”-gr.IV 

 

nr.AZ-01/10-KR-1/11

nr.AZ-03-01/10-KI-2/15

nr.AZ-03-04/3-1

nr.AZ-03-01/10-KR-1/11

5.Program Profilaktyczny

Beata Atraszkiewicz

5/2015

6.Program pracy z dzieckiem zdolnym

Beata Atraszkiewicz

6/2016

7.Program logopedyczny ,,Wesoło się bawimy i pięknie mówimy”

Małgorzata Żygowska

7/2016

 

8.Program logopedyczny  ,,Ładnie mówię”

Katarzyna Sadowska

8 /2016

9.Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3-6 lat

Ewa Wodzicka-Dondzillo

Wydawnictwo Juka

9/2017