AAA

Programy

PRZEDSZKOLNY WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH

DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ

Dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym


1. Program wychowawczy "Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym, kim stać się może".

Autor programu: Grażyna Koźbiał

Numer i data zatwierdzenia 1/2014

 

2. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej "Dziecko przyjacielem przyrody".

Autor programu: Grażyna Koźbiał

Numer i data zatwierdzenia 2/2016

 

3. Profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci wynikiem empatii wobec drugiego człowieka "Agresja nie daje poczucia wartości lecz je niszczy"

Autor programu: Grażyna Koźbiał

Numer i data zatwierdzenia 3/2016

 

4. Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa "Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych"

Autor programu: Beata Atraszkiewicz

Numer i data zatwierdzenia 4/2016

 

5. "Nasze przedszkole" Wydawnictwo MAC

Autor programu: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

Numer i data zatwierdzenia 5/2016

 

6. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Autor programu: Magdalena Appel, Joanna zarańska, Ewa Piotrowska. Macmillan.

 

7. Religia:

5 latki gr. II "Kocham dobrego Boga" nr AZ-0-01/10

gr. III, IV, V "W radości dzieci Bożych" nr AZ-0-04/03

 

8. Program profilaktyczny przyjęty 28.08.2015 r.