2010 ROK

GRUDZIEŃ 2010

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i dzieci Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla

Pani Marty Grabiec 

za złożoną darowiznę pieniężną na rzecz naszego przedszkola.

Dziękujemy !


GRUDZIEŃ 2010

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i dzieci Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla

Pana Tomasza Borowiec

za wykonanie stojaków na rowery dla naszego przedszkola.

Dziękujemy !


GRUDZIEŃ 2010

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i dzieci Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla

Pana Jana Grudzińskiego 

za materiały do przedświątecznej dekoracji przedszkola.

Dziękujemy !


GRUDZIEŃ 2010

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i dzieci Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla

Pana Sebastiana Mazur

za odśnieżenie placu zabaw w przedszkolu w dniu Mikołajek.

Dziękujemy!


LISTOPAD 2010

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz dzieci Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla

Pana Lucjana Romańczuk

za okazaną pomoc i ofiarowanie soli do posypywania terenu przedszkola.

Dziękujemy !


PAŹDZIERNIK 2010

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz dzieci Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla

Pani Zofii Orawiec

za okazaną pomoc i zakup pomocy dydaktycznych dla naszego przedszkola.

Dziękujemy!


PAŹDZIERNIK 2010

Dyrekcja oraz nauczycielki i dzieci z ddziału III "Biedroneczki"

składają serdeczne podziękowania

Państwu Marioli i Jerzemu Kornaś

Kierownikom w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Odzież-Bis" w Mirosławcu

oraz rodzicom

Pani Anieli Jurenc i Pani Liliannie Salitra

za pomoc w przygotowaniu dla dzieci pelerynek biedronek na uroczystość Nadania Imienia Grupie.

Dziękujemy !


WRZESIEŃ 2010

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz dzieci Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"

składają gorące i serdeczne podziękowania

Panu Piotrowi Walickiemu - dyrektorowi Zakładu Żywiec Zdrój,

Panu Piotrowi Pawlikowi

Panu Robertowi Saryczew

za aktywny udział w życiu naszego przedszkola m. in. za zakup długo oczekiwanych nowych mebelków dla dzieci z oddziału V.

 

Dzięki Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

Nasi wychowankowie cieszą się z każdych ofiarowanych darów, dzięki którym przedszkole nabiera blasku i koloru.

Mamy więc głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym rozwoju.

Dziękujemy !